Mapa serwisu

WOKiSS kończy 25 lat !!!

22 czerwca 1990 roku, z inicjatywy osób działających w Komitecie Obywatelskim Województwa Poznańskiego, powstało Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, którego celem jest wspieranie rozwoju samorządu lokalnego poprzez działalność szkoleniowo-doradczą i informacyjną.

Jest to najstarsza w Polsce, a przy tym największa regionalna organizacja samorządów lokalnych, zrzeszająca aktualnie ponad 270 gmin i powiatów z Wielkopolski i województw sąsiednich.

W bieżącym roku Stowarzyszenie świętować będzie 25 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji w Poznaniu zorganizowana zostanie Konferencja Jubileuszowa, poświęcona prezentacji bogatego dorobku organizacji. Uczestniczyć w niej będzie blisko 500 osób reprezentujących wszystkie samorządy członkowskie WOKiSS oraz instytucje i organizacje partnerskie z kraju i zagranicy.

Wyrazem uznania dla działań podejmowanych przez WOKiSS na rzecz rozwoju samorządności lokalnej w Polsce jest objęcie patronatu nad Konferencją przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Prezydent nie wykluczył również możliwości udziału w wydarzeniu, co z pewnością byłoby dla organizacji ogromnym wyróżnieniem.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS