Mapa serwisu

DYŻURY

DYŻURY PRAWNIKÓW - HARMONOGRAM

 
prof. dr hab. Marek Szewczyk
(61) 8475422 wew. 16
czwartek: 09.00 - 15.00
prawo administracyjne i samorządowe oraz planowanie przestrzenne
adw. Ronald Sypniewski
(61) 8475422 wew. 12
wtorek: 08.30 - 13.45
czwartek: 08.30 - 13.45
prawo samorządowe, prawo pracy wraz z Kartą Nauczyciela
mec. Irena Kubiak
(61) 8475422 wew. 15
czwartek: 11.00 - 15.00
prawo podatkowe i zamówienia publiczne
mec. Jacek Mańczak
(61) 8475422 wew. 14
poniedziałek: 08.00 - 15.00
czwartek: 08.00 - 15.00
prawo cywilne i zamówienia publiczne
mec. Aleksandra Konieczna
(61) 8475422 wew. 14
środa: 10.00 - 14.00
prawo lokalowe
mec. dr Hanna Kmieciak
(61) 8475422 wew. 15
poniedziałek: 10.00 - 14.00
dochody JST: podatki, należności publiczno- i cywilnoprawne, egzekucja administracyjna i egzekucja cywilna
Roman Lorens
UWAGA! DYŻUR ZDALNY
+48 795 839 951
środa: 9.00 - 13.00
nadzór pedagogiczny nad szkołą i placówką, organizacja i zarządzanie szkołą i placówką, prawo oświatowe i Karta Nauczyciela
mec. Mieczysław Klupczyński
UWAGA! DYŻUR ZDALNY
+ 48 605 409 771
piątek: 09.00 - 13.00
budżet JST, ustawy okołobudżetowe i finanse publiczne
prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak
(61) 8475422 wew. 15
piątek: 11.00 - 15.00
dostęp do informacji publicznej i RODO, KPA, ustrój samorządu terytorialnego, odpowiedzialność odszkodowawcza jst, stosowanie prawa cywilnego w gospodarce komunalnej, spółki komunalne
dr Maciej Kruś
(61) 8475422 wew. 11
środa: 8:45 - 12:45
prawo administracyjne, prawo budowlane, górnicze, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ewą Stasiak tel. 61 8475422 wew. 11

 


Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS