Mapa serwisu

JAK PRZYSTĄPIĆ

Stowarzyszenie zrzesza: 

  1. Członków zwyczajnych - jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Członków honorowych - osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny wyjątkowy sposób zasłużyły się dla Stowarzyszenia.
  3. Członków wspierających - osoby fizyczne lub osoby prawne, które istotnie wsparły Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych.


W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, według zasad określonych Statutcie Stowarzyszenia:

  1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych może nastąpić na podstawie przedłożenia Zarządowi odpisu uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego o przystąpieniu do Stowarzyszenia, która powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu przedstawiciela, za pośrednictwem którego dana jednostka samorządu terytorialnego będzie działać w Stowarzyszeniu.
  2. Warunkiem przyznania członkostwa honorowego jest uprzednie uzyskanie przez Zarząd pisemnej zgody osoby mającej być członkiem honorowym.
  3. Przyjęcie w poczet członków wspierających osoby prawnej może nastąpić wyłącznie na podstawie przedłożenia Zarządowi odpisu oświadczenia woli statutowego organu tego podmiotu o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia oraz wzór uchwały o przystąpieniu do WOKiSS dla gmin i powiatów dostępne w dziale DO POBRANIA.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS