Mapa serwisu

PARTNERZY

Towarzystwo Ukraina-Polska-Niemcy

Umowa o współpracy pomiędzy WOKiSS i Towarzystwem Ukraina-Polska-Niemcy została podpisana 30 maja 2009 roku, a jej celem jest wspieranie procesu nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami ukraińskimi i wielkopolskimi samorządami zrzeszonymi w WOKiSS. Współpraca nakierowana jest w szczególności na wymianę doświadczeń i przekazywanie wiedzy służącej podnoszeniu kwalifikacji kadr samorządowych oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych.

Towarzystwo Ukraina-Polska-Niemcy działa na Ukrainie od grudnia 2003 r. i jest międzynarodową organizacją pozarządową, której priorytetem  jest wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego i wdrożenie reform politycznych na Ukrainie oraz pomoc ukraińskim jednostkom terytorialnym w rozwijaniu współpracy bilateralnej z europejskimi samorządami.

Więcej na stronie organizacji http://ukrpolgerm.com 

 

Stowarzyszenie Bretania Polska
(Association Bretagne Pologne)

Umowa o współpracy pomiędzy WOKiSS i Stowarzyszeniem Bretania Polska została podpisana 6 listopada 2008 roku, a jej celem jest wspieranie współpracy pomiędzy gminami z Wielkopolski i Bretanii.
Współpraca ma na celu propagowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w obu regionach oraz uwrażliwianie społeczności lokalnych obu regionów na problematykę europejską między innymi poprzez propagowanie tradycji i kultury francuskiej w Wielkopolsce, a także tradycji i kultury polskiej w Bretanii.

Stowarzyszenie Bretagne Pologne powstało pod koniec 2007 roku. Jego misją jest rozwijanie współpracy partnerskiej gmin z Bretanii i Wielkopolski.

Więcej na stronie organizacj https://sites.google.com/site/associationbretagnepologne/

 

Regionalne Stowarzyszenie Informacyjne dla Władz Samorządu Terytorialnego
(
Association Règionale d’Information des Collectivitès Territoriales  - ARIC)

Umowa o współpracy pomiędzy WOKiSS i Stowarzyszeniem ARIC została podpisana 6 listopada 2008 roku, a jej celem jest  wspieranie współpracy pomiędzy samorzadami Wielkopolski i Bretanii.
Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemnego przekazywania wiedzy służącej podnoszeniu kwalifikacji kadr samorządowych obu regionów.

Stowarzyszenie ARIC działa od 1971 roku i jest jedyną organizacją szkoleniowo – informacyjną dla przedstawicieli władz samorząu terytoroalnego w Regionie Bretanii.

Więcej na stronie organizacji http://www.aric.asso.fr

Wolters Kluwer

Umowa o współpracy pomiędzy WOKiSS a Wolters Kluwer - globalną i wiodąca firmą wydawniczą i dostawcą usług informacyjnych.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS