Mapa serwisu

WŁADZE

WALNE ZGROMADZENIE
Najistotniejsze decyzje Stowarzyszenia podejmowane są corocznie przez Walne Zgromadzenie, składające się z reprezentantów członkowskich gmin i powiatów

RADA WOKiSS
Kierunki działalności Stowarzyszenia wyznacza RADA, w składzie:

 1. Mirosław Broniszewski - Przewodniczący Rady, Wójt Gminy Przykona
 2. Dionizy Jaśniewicz - Wiceprzewodniczący Rady, Starosta Wrzesiński
 3. Brunon Wolski - Wiceprzewodniczący Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
 4. Maciej Dziamski - Sekretarz Rady, Sekretarz Miasta Leszna
 5. Jarosław Kaczmarek - Członek Rady, Burmistrz Miasta Trzciela
 6. Grzegorz Kubik - Członek Rady, Burmistrz Rawicza
 7. Dariusz Strugała - Członek Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
 8. Grzegorz Wojtera - Członek Rady, Wójt Gminy Suchy Las

ZARZĄD WOKiSS
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz to kompetencja Zarządu, który działa w składzie:

 1. Maciej Kozik - Prezes
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Prezesa
 3. Magdalena Michalska - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
Nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna, w składzie:

 1. Rafał Litke - Przewodniczący Komisji, Starosta Międzychodzki
 2. Zbigniew Kaczmarek - Członek Komisji, Wójt Gminy Granowo
 3. Bartosz WielińskiCzłonek Komisji, Sekretarz Powiatu Średzkiego

KIEROWNICTWO WOKST
Bieżącą pracą Ośrodka Szkoleniowego kierują:

 1. Maciej Kozik - Dyrektor
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Dyrektora

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS