Mapa serwisu

KLInS

W wielu urzędach funkcjonują informatycy lub osoby z przygotowaniem informatycznym, w innych pracownicy sami sobie "radzą" ze środowiskiem informatycznym. Jednak zdecydowana większość w mniejszym czy większym stopniu współpracuje z informatykami WOKiSS.
Dla zapewnienia możliwości wzajemnego kontaktowania się informatyków samorządowych a tak, że proponowania spotkań z ekspertami i prezentacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych dedykowanych samorządom, w 2000 roku został powołany Klub Informatyka Samorządowego.

Spotkania klubowe są forum wymiany informacji na temat:

  • Rozwoju informatyki w urzędach,
  • Nowych rozwiązań informatycznych, trendów w/z sprzętu i oprogramowania,
  • Wspomagania tych dziedzin funkcjonowania samorządów, które jeszcze nie doczekały się wsparcia informatycznego,
  • Bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządowych,
  • Powszechnego korzystania z usług i zasobów sieci Internet dla potrzeb samorządów,
  • Usprawniania pracy urzędów oraz świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem nowo-czesnych technologii teleinformatycznych,
  • Wspierania wdrożenia ogólnopolskich systemów dla administracji publicznej,
  • Udziału samorządów w budowaniu społeczeństwa informatycznego,
  • Rozwiązywania bieżących problemów.
Spotkania klubowe, odbywające się raz / dwa razy w roku, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS